Kontakt

Makarony Polskie S.A.
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000212001, REGON: 691674708, NIP 813-32-78-856
Kapitał zakładowy: 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

Adres korespondencyjny
05-091 Ząbki
ul. Piłsudskiego 180
Telefony kontaktowe Spółki
tel. (+48 22) 460 24 00
fax (+48 22) 460 24 01

Wyślij wiadomość: