Polityka prywatności

Dbamy o ochronę prywatności użytkowników serwisu internetowego Sorenti.pl (dalej: „Serwis”). Z tego względu podajemy w niniejszym dokumencie informacje wyjaśniające zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisu.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych podanych przez użytkowników Serwisu jest  Makarony Polskie S.A. z siedzibą w _____________________________________________________.

Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail użytkownika.

Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłaszane w formularzu kontaktowym. Po zakończeniu kontaktu dane zostaną usunięte. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy Panią/Pana o prawie dostępu do podanych przez siebie danych osobowych wraz z możliwością ich poprawienia. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt na następujący adres e-mail: ____________________.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.